กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสมพงษ์ ฮวดชัย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอนุพงษ์ นาสาวงค์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายธนากร ยูรประสิทธิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2