ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจาก สหกรณ์โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ (อ่าน 7692) 13 มิ.ย. 63
ขั้นตอนการขอดูคะแนนสอบ (อ่าน 7615) 11 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อและกำหนดการรายงานตัว มอบตัว (อ่าน 7465) 10 มิ.ย. 63
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 7475) 09 มิ.ย. 63
โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์จัดให้มีการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 6408) 06 มิ.ย. 63
รายชื่อนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 7522) 31 พ.ค. 63
ประชุมผู้ปกครองเครือข่าย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 6417) 31 พ.ค. 63
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา (อ่าน 7177) 31 พ.ค. 63
อบรมออนไลน์ เรื่อง สื่อช่วยครูสอนออนไลน์ (AKSORN ON-LEARN) (อ่าน 6466) 31 พ.ค. 63
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2563 (อ่าน 6453) 31 พ.ค. 63
ประชุมปรึกษาหารือมาตรการป้องกันและแนวทางการเรียนการสอน (อ่าน 6890) 31 พ.ค. 63
รายงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยระบบทางไกล (DLTV) (อ่าน 6662) 31 พ.ค. 63
นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนทางไกล (อ่าน 6877) 31 พ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์แนวทางการรับย้ายนักเรียนเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ (อ่าน 7378) 21 พ.ค. 63
เรื่องการพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 (อ่าน 6918) 17 พ.ค. 63
ประกาศตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันเวลาและตารางสอบ (อ่าน 6960) 15 พ.ค. 63
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (นักเรียนโควต้า) (อ่าน 6993) 26 เม.ย. 63
กำหนดการรับสมัครสอบเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ (อ่าน 7113) 25 เม.ย. 63
ขั้นตอนการรรับสมัครเรียนออนไลน์ (อ่าน 6982) 25 เม.ย. 63
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สมัครด้วยตนเองและทาง google form (อ่าน 7111) 25 เม.ย. 63
เอกสารดาวโหลด คำพื้นฐานสำหรับนักเรียนอนุบาล (อ่าน 7021) 16 เม.ย. 63
การเรียนการสอนผ่านระบบ DLTV (อ่าน 7036) 12 เม.ย. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบก ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 7224) 11 เม.ย. 63
ประกาศ วันเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 6971) 11 เม.ย. 63
โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์จัดประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียน 2/2562 วันที่ 17 พ.ย 2562 (อ่าน 7286) 13 พ.ย. 62