ข่าวประชาสัมพันธ์
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
เมื่อวันที่ 25-29 พฤษภาคม 2563  ฝ่ายวิชาการของโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์และคณะครูสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   และสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมกันปรับปรุงหลักสูตรให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)สำหรับชั้น ป.3 ป.6และม.3)
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2563,20:13   อ่าน 7176 ครั้ง