ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญซงในสถานศึกษา ส่วนราชการ หรือหน่วยงานในสังกัต และในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ (อ่าน 32) 28 เม.ย. 66
ประกาศจาก สหกรณ์โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ (อ่าน 7826) 13 มิ.ย. 63
ขั้นตอนการขอดูคะแนนสอบ (อ่าน 7708) 11 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อและกำหนดการรายงานตัว มอบตัว (อ่าน 7574) 10 มิ.ย. 63
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 7578) 09 มิ.ย. 63
โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์จัดให้มีการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 6442) 06 มิ.ย. 63
รายชื่อนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 7620) 31 พ.ค. 63
ประชุมผู้ปกครองเครือข่าย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 6450) 31 พ.ค. 63
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา (อ่าน 7241) 31 พ.ค. 63
อบรมออนไลน์ เรื่อง สื่อช่วยครูสอนออนไลน์ (AKSORN ON-LEARN) (อ่าน 6501) 31 พ.ค. 63
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2563 (อ่าน 6488) 31 พ.ค. 63
ประชุมปรึกษาหารือมาตรการป้องกันและแนวทางการเรียนการสอน (อ่าน 6948) 31 พ.ค. 63
รายงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยระบบทางไกล (DLTV) (อ่าน 6712) 31 พ.ค. 63
นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนทางไกล (อ่าน 6942) 31 พ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์แนวทางการรับย้ายนักเรียนเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ (อ่าน 7441) 21 พ.ค. 63
เรื่องการพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 (อ่าน 6983) 17 พ.ค. 63
ประกาศตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันเวลาและตารางสอบ (อ่าน 7020) 15 พ.ค. 63
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (นักเรียนโควต้า) (อ่าน 7057) 26 เม.ย. 63
กำหนดการรับสมัครสอบเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ (อ่าน 7178) 25 เม.ย. 63
ขั้นตอนการรรับสมัครเรียนออนไลน์ (อ่าน 7045) 25 เม.ย. 63
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สมัครด้วยตนเองและทาง google form (อ่าน 7181) 25 เม.ย. 63
เอกสารดาวโหลด คำพื้นฐานสำหรับนักเรียนอนุบาล (อ่าน 7081) 16 เม.ย. 63
การเรียนการสอนผ่านระบบ DLTV (อ่าน 7099) 12 เม.ย. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบก ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 7295) 11 เม.ย. 63
ประกาศ วันเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 7035) 11 เม.ย. 63
โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์จัดประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียน 2/2562 วันที่ 17 พ.ย 2562 (อ่าน 7354) 13 พ.ย. 62