ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
merry christmas
วันพุธที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2562โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์  โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาผ่านกิจกรรมคริสต์มาส  เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมวิชาการสอดแทรกความสนุกสนาน   เป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกในทางที่เหมาะสมและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะครู นักรียน ในการจัดกิจกรรมจนบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 2562,11:38   อ่าน 339 ครั้ง