ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2/2562
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์  จัดการประชุมผู้ปกครอง 
  ประจำปีการศึกษา 2/2562  นำโดยนางสาวสุวารินทร์  ถิ่นทวี  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 
  และนายพงษ์เทพ  บุญเมือง  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดการประชุม  เพื่อชี้แจง
  นโยบายการบริหารงาน  ผลการประเมินโรงเรียนรางวัลพระทาน ทั้งสองครั้งที่ผ่านมา  การบริหารจัดการ
  เงินในการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา    แจงระเบียบข้อปฏิบัติของโรงเรียนจากหัวหน้างานฝ่ายต่าง ๆ  
  เพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน ขอกราบขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้   
โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 2562,15:00   อ่าน 332 ครั้ง