ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ขนาดมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ระดับจังหวัด
            12  พฤศจิกายน  2562  โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ได้รับการประเมินโรงเรียนเพื่อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน 
   ประจำปีการศึกษา  2562   ระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก   จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เป็นที่เรียบร้อย   ซึ่งเป็นการประเมินระดับจังหวัด ขอขอบพระคุณ
   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้ปกครอง 
   ชุมชน และตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่มาร่วมรับการประเมินและให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์แก่คณะกรรมการ 
   ไว้ ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 12 พ.ย. 2562,21:10   อ่าน 369 ครั้ง